تروریست خوب؟!!

گروهک تروریستی تندر از ماهواره یوتل ست مجوز پخش رادیو ماهواره ای دریافت کرد.این گروهک تحت حمایت آمریکا در سال 1387 در حسینیه سید شهداشیراز عملیات بمب گذاری انجام داد و باعث کشته شدن تعدادی از عزاداران شد و خود مسئولیت عملیات را به عهده گرفت.حال با گذشت چهار سال از آن ایام درحالی که ماهواره یوتل ست شبکه های العالم پرس تی وی و هیسپان تی وی رااز این ماهواره اخراج کرده است در آستانه انتخابات به یک گروهک تروریستی مجوز پخش داده است.