هاشمی را مجبور به پاسخگویی کردم

352
23 آذر 1394

توکلی دربرنامه شناسنامه حاضر شد و از تجربیات زندگی سیاسی خود گفت.

در این برنامه یکی از نکاتی که توکلی به آن اشاره کرد دلیل حضورش در انتخابات سال 1372بودکه دلیل آن را تحقق پاسخگو کردن هاشمی دانست.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x