کسی که حکمش ازامام زمان(عج) است!!!

659
23 آذر 1394

فرادی در گوشه کنار با الگو گیری از رفتار برخی دیگر اینگونه بی پروا از ارتباط با امام زمان(عج) می گویند.

ملک زاده:بنده این حکم خود را از امام زمان(عج) و عنایات خاصه امام رضا (ع)میدانم!!

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x