پشت پرده شبکه تلویزیونی(GEMTV)

فیلمی ازپشت پرده شبکه تلویزینی GEMTV که توسط ضد انقلاب خارج از کشور افشاء شده نشان میدهد این شبکه توسط گروه رسانه ای منافقین( سازمان مجاهدین خلق) مدیریت میشود...