جنگ رسانه ای.

423
23 آذر 1394

امروز موثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین سلاح تبلیغات وارتباطات رسانه ای است.این ابزار از سلاح اتمی هم مخرب تر است...ما در مقابل خداوندت متعال مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x