انتقادآیت الله جنتی ازگردن کلفت سیاسی

119
23 آذر 1394

این کلیپ انتقادات شدید آیت الله جنتی است پیرامون بکار بردن واژه انتخابات آزاد از سوی سیاسیون بخصوص یکی از مسئولین است . آیت الله جنتی او را گردن کلفت سیاسی مینامد و وی را مورد شدیدترین انتقادها قرار میدهد

فیلمسیاسیآیت الله جنتیانتقا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x