تظاهرات ضد اسرائیلی در قلب امریکا

در آستانه تالیف رئیس جمهور امریکا برای دور دومریاست جمهوری وی،صدها امریکایی در اعتراض از سیاست های دولت امریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی ،مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند.