سلب تابعیت از شهروندان اصلی بحرین

237
23 آذر 1394

سلب تابعیت از رهبران قیام بحرین جدیدترین رفتار ناشیانه دستگاه قضایی بحرین علیه انقلابیونحسن مشیمع دبیرکل جنبش حق بحرین که از دوسال پیش در زندان بحرین به سر میبرند و سعید شهابی از جمله این 31نفر که خاندان سلطنتی بحرین تابعیت بحرینی را از آنها سلب کردند.

دکتر شهابی:ما بیش از 1000 سال سابقه خانوادگی دربحرین داریم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x