اقدام خصمانه علیه آزادی بیان

137
23 آذر 1394

شرکت خدمات ماهواره یوتل ست در اقدام خصمانه ای دیگری علیه آزادی بیان،به صورت غیر منتظرانه ای،پخش تلویزیون اسپانیولی زبان ایران به نام هیسپان تی وی را از ماهواره هاتبرد قطع کرد.بهانه این اقدام دولت اسپانیا توهین به حقوق زنان(پوشش داشتن) است.

فیلمحقوق بشرازادی بیانشرکت خدمات ماهوارهیوتل ست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x