اقدام خصمانه علیه آزادی بیان

شرکت خدمات ماهواره یوتل ست در اقدام خصمانه ای دیگری علیه آزادی بیان،به صورت غیر منتظرانه ای،پخش تلویزیون اسپانیولی زبان ایران به نام هیسپان تی وی را از ماهواره هاتبرد قطع کرد.بهانه این اقدام دولت اسپانیا توهین به حقوق زنان(پوشش داشتن) است.