معمای بزرگ

به مناسبت سالروز شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام شهید عمادمغنیه معروف به حاج رضوان در بهمن ماه بر آن شدیم تا مختصری از زندگی وی را بازنشر دهیم.حاج رضوان معمای بزرگ رژیم صهیونیستی و حامیانش در طول بیش از بیست سال بود.