تجربه انتخابات آزاد در دنیا

242
23 آذر 1394

نتیجه انتخابات آزاد جزاین بوده که صهیونیست ها و یهودی ها را برجامعه جهانی حاکم کرده است.انتخابات به روش های موجود دنیا نتایج بدی دارد.در داخل کشور بر عکس انتخابات در سطح دنیا موجب پالایش میشود

فیلمتجربه انتخاباتانتخاباتقتنه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x