بالاخره نوبت ما یا شما!

366
23 آذر 1394

وقتی تلویزیون خاندان سلطنتی انگلیس نوبتش را نخواهد به هیچکس دهد اینطوری می شود که نوبت شماست ولی نه نوبت شما!
گزارشی از برخورد شبکه بی بی سی با صدای مخالفان خود.
تهیه شده در واحد مانیتورینگ مستضعفین MOSTAZAFIN.TV


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x