آیت الله خوشوقت از زبان آیت الله صفایی

109
23 آذر 1394

آیت الله صفایی بوشهری گفتند،در جلسه ای که خدمت مرحوم آیت الله خوشوقت بودیم ،ایشان در مورد رهبر معظم انقلاب فرمودند:خداوند این منصب را به ایشان داده است و شرایط و لوازم رهبری را نیز به ایشان داده است.

فیلمآیت الله صفاییآیت الله خوشوقتسخنرانی های آیت الله صفاییسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x