فیلم سفارشی آرگو

283
23 آذر 1394

فیلم آرگو که در آن به حوادث پیرامون تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 میپردازد واکنش های مختلف را در طیف های مختلف سیاسی و هنری دو کشور ایران و آمریکا برانگیخت.نحوه اعلام این جایزه ازکاخ سفید توسط میشل اوباما همسر رئیس جمهور گرفته تا اظهارات کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا که این فیلم راساخته شده و سفارشی سازمان سیا دانسته تا کشور خودمان که تعدادی ادعای سیاسی بودن جایزه اسکار را به سال گذشته و دریافت جایزه از سوی فرهادی تعمیم دادند ،تعدادی از واکنش هایی است که درپی جایزه اسکار ارگو بوجود آمد.برخی از واکنش ها را در این مستند میبینید...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x