چه کسی به مذاکره نیاز دارد؟

وحید جلیلی: پاسخ 1+5 به پیشنهادات ایران واقعبینانه تر شده بود ودر مذاکرات سعی شده بود خود رابه دیدگاه های ایران نزدیک کند.درهمین زمینه امروز "چاک هگل "وزیر دفاع آمریکا در اولین روز کاری خود گفت:ایالات متحده نمی‌تواند مواضعش را بر جهان دیکته کند و ما در یک زمان بسیار تعیین کننده در جهان زندگی می‌کنیم و این یک چالشی بزرگ است/ باید با بقیه دنیا تعامل کنیم؛ چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی پیش برود.