حاج حسین؛خورشید شلمچه

رشادت هایت در جبهه های نبرد تو را به خورشید شلمچه مشهور کرد.توکه بودی که نامت لرزه بر اندام فرماندهان ارتش صدام می انداخت.توکه بودی که خبر کشته شدنت باعث شد دشمن سه روز جشن بگیرد.

تهیه شده در واحد مانیتورینگ www.mostazafin.tv