آخرین خلاقیت های تسلیحاتی ایران

169
23 آذر 1394

رزمایش پیامبر اعظم 8 درمنطقه به پایان رسید. این رزمایش یک رزمایش تحقیقاتی بوده است.دراین رزمایش ادوات جنگی جدید از جمله توپ 20میلیمتری آرش به نمایش در آمد که همچون یک سلاح دوش پرتاب عمل کرده و قابل حمل است.

تهیه شده درواحد مانیتوریگWWW.MOSTAZAFIN.TV

فیلمتسلیحاتی ایرانارتشسپاهرزمایش پیامبر اعظم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x