سراسیمگی دشمن نشانه پیشرفت

265
23 آذر 1394

یکی از نشانه های پیشرفت کشور ایران سراسیمگی دشمن در مقابل این ملت و عکس العمل و واکنش نسبت به ملت ایران است.

تهیه شده در واحد مانیتورینگwww.mostazafin.tv


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x