همه همفکران احمد شهید

در این گزارش به وضوح متوجه می شوید؛چه افرادی گزارش احمد شهید در مورد حقوق بشر در ایران را برای وی آماده کرده و به وی دیکته می کند.در این چارچوب عبدالکریم لاهیجی و منصورامیر ارجمندی،دو تن از نام آشناهای گروهک منافقین به چشم می خورد که قابل تامل است.