تبلیغات زود هنگام انتخاباتی

آیت الله جنتی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران،رسانه ها وبخصوص صدا و سیما را از اشائه تبلیغات زود هنگام انتخاباتی برخی اشخاص که احتمال نامزدی آنها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم زیاد است،برحذر داشت.نکته آنکه در این میان دوربین با شکار تصویر پورمحمدی،رئیس سازمان بازرسی همزمان با این صحبت ها،وی را که باید به قانون احترام بگذارد،اولین و نزدیکترین مخاطب صحبت های آیت الله قرار داد.این نکته قابل ذکر است که صدا و سیما بر اساس سیاست های خود در برنامه شناسنامه که عصر جمعه بروی آنتن میرود با شخصیت هایی همچون حسن روحانی،اسحاق جهانگیری,و مصطفی پور محمدی و برخی دیگر از افراد گفتگو کرده است که بنظر می رسد صحبت های آیت الله جنتی به اینبرنامه ومیزبان و میهمانان آن برمیگردد.