شهید امیر حاج امینی

368
23 آذر 1394

شهیدی که سال ها تصویر او زینت بخش محافل مختلف بود،شهیدامیر حاج امینی.

شایدبسیاری مثل من سال ها با تصویر لحظه شهادت این شهید حاج امینی مانوس بودند ولی هیچوقت نام این شهید و یا داستان شهادتشان را نشنیده اند. خاطره عکاس این عکس معروف شنیدنیست.

هدیه عید مستضعفین تی وی به مخاطبین محترم

مارا از دعای خیرخود محروم نسازید

فیلمزندگینامه امیر حاج امینیشهید امیر حاج امینیشهیدشهدازندگینامه امیر حاج امینیشهید امیر حاج امینیشهیدشهدا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x