شهید امیر حاج امینی

شهیدی که سال ها تصویر او زینت بخش محافل مختلف بود،شهیدامیر حاج امینی.

شایدبسیاری مثل من سال ها با تصویر لحظه شهادت این شهید حاج امینی مانوس بودند ولی هیچوقت نام این شهید و یا داستان شهادتشان را نشنیده اند. خاطره عکاس این عکس معروف شنیدنیست.

هدیه عید مستضعفین تی وی به مخاطبین محترم

مارا از دعای خیرخود محروم نسازید