10نکته انتخابات ریاست جمهوری 92

10 نکته در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری از زبان سید احمد خاتمی,امام جمعه موقت تهران

1-حضور گسترده مردم در انتخابات

2-انتخابات حق یک سلیقه خاص نیست و بهمه تعلق دارد

3-نگاه نظام اسلامی در رابطه با رای مردم تاثیر گزاری است و نه تشریفاتی ونظام عملا نشان داده میزان رای ملت است

4-هیچ کاندیدایی از رهبری خرج نکند چرا که رهبری بیطرفی خود را اعلام کرده اند.

5-رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از بد اخلاقی و ترجیح مصلحت ملی بر مصحلت فردی و جناحی

6-تمام کاندیداها باید تسلیم قانون باشند