خدایا!این شادی رو از ما نگیر

354
23 آذر 1394

فسیل رسانه های سیاسی ضد انقلاب هیچ سودی هم که نداشته باشد،زود به زود ویترین خنده صدا و سیمای جمهوری اسلامی را فراهم میکند.اگر از مهران مدیری و "بمب خنده" اش را که بمدد طنازی از رفتار همین ضد انقلاب ساخت بگذریم که موجب شد پس از یک رکود محبوبیتش افزایش یابد وکارهایش رونق گیرد و یا خنده بازار آیتم های آنچنانی بروی آنتن بفرستد پس صرفا جهت خنده هم میتوان به این فسیل ها نگریست.با هم ببنیم...

فیلمجمهوری اسلامیخنده داررسانهضد انقلاب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x