شاخص نامزد اصلح انتخابات 92 و آیت الله خوشوقت

شاخص نامزد اصلح انتخابات 92 از دیدگاه آیت الله خوشوقت چیست؟

حجه الاسلام مرتضی آقا تهرانی،دبیر جبهه پایداری انقلاب اسلامی از دیدار اعضا این جبهه با آیت الله خوشوقت مدتی قبل از فوت ایشان خبر داده است. در این جلسه اعضا جبهه دیدگاه آیت الله خوشوقت را درمورد نامزد اصلح انتخابات 92 را جویا میشوند و ایشان کارامدی وولایت مداری را دو شاخصه بارز نامزد اصلح بیان می کنند.

در همین رابطه ببینید
آیت الله خوشوقت از زبان آیت الله صفایی

گردآوري و تدوين در مستضعفين MOSTAZAFIN.TV