استان قم موزه آستانه

در جوار حضرت معصومه (س) موزه ی آستانه مقدس قم قرار دارد که اشیائ قیمتی و تاریخی در آن قرار دارد .