استان خراسان جنوبی موزه اکبریه

موزه های ایران تنها محل نگهداری اشیای تاریخی و هنری تمدن بزرگ کشورمان نیستند، در این مکان ها تاریخ و فرهنگ چندهزارساله ی ایران به نمایش درآمده است تا هویت تاریخی مان فراموش نشود و مقهور آداب و رسوم پوچ و بی معنای بیگانگان نشویم. موزه اکبریه با این هدف در سال 1371 در باغ اکبریه در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی راه اندازی و در سال 1374 با طراحی نو،گسترش داده شد. این موزه هم اکنون شامل سه موزه باستان شناسی، مردم شناسی و موزه حیات وحش می باشد. موزه باستان شناسی بیرجند مشتمل بر بخش های متعددی ازجمله بخش سفال، مفرغ، سکه، قرآن، روشنایی، کتابت و مجموعه ای از اشیا و مواریث خاندان علم وزیر دربار رژیم طاغوت است. در موزه مردم شناسی بیرجند اشیای به نمایش گذاشته شده، سیر مدون و منظمی از هزاره سوم قبل از میلاد تا دوره قاجار را طی می کنند. از بخشهای عمده این موزه مراسم عروسی ، قالیبافی، پارچه بافی، سفالگری ، عطاری ، دستاسی و آهنگری است که در قالب مانکن هایی به نمایش گذاشته شده است. شهرستان بیرجند به دلیل برخورداری از دو نوع آب و هوای کویری خشک و کوهستانی، گونه های متنوعی از جانوران، اعم از پرندگان، پستانداران، خزندگان را در خود جای داده است. موزه حیات وحش بیرجند تقریبا دارای ۱۰۰ جنس مختلف پرنده و حدود ۴۰ پستاندار…