موزه مشاهیر بیرجند

می گویند زمانی که رضاخان برای بازدید از مدرسه شوکتیه به بیرجند آمده بود، به مدیر آن گفت :«در این شهر که نه آب دارید و نه صنعت، تولید شما چیست؟» مدیر مدرسه جواب داد : « تولیدِ ما، انسان است.» شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی از دیرباز به عنوان مرکز علم و دانش شرق کشور شناخته شده است و مدرسه شوکتیه آن قدمتی به اندازه دارالفنون دارد. این شهر میهن بزرگانی همچون حکیم نزاری، عبدالعلی بیرجندی، ابن حسام خوسفی، استاد احمد احمدی بیرجندی، ، استاد سید غلامرضا سعیدی، محمداسماعیل رضوانی و علامه سید محمد فرزان، پروفسور محمدحسن گنجی پدر علم جغرافیای نوین ایران، شیخ هادوی و شیخ محمدابراهیم آیتی و دکتر غلامحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت است که هر یک نه تنها در ایران که در جهان بلند آوازه اند. به منظور معرفی این مشاهیر، نخستین موزه مفاخر و مشاهیر ملی ایران در خانه ی تاریخی «پردلی» واقع در بافت تاریخی بیرجند برپا شده است. در این موزه مجموعه ای از نامه ها، اسناد و نسخ خطی، تألیفات، نشانهای ملی، علمی و ادبی، لوح ها، عکس و لوازم شخصی بزرگان علمی و فرهنگی این خطه از ایران زمین جمع آوری شده اند. از نمونه های جالب توجه در این موزه، اوراقی از نگاره های مینیاتورهایی است که بر اساس دیوان خاوران نامه در شرح دلاوری های حضرت علی…