موزه مردم شناسی لرستان

موزه مردم شناسی لرستان به عنوان یکی از غنی ترین موزه های مردم شناسی کشور در صحن دوم قلعه فلک الافلاک خرم آباد قرار دارد تا گوشه ای از زندگی مردم لرستان در زمان های قدیم به نمایش گذاشته شود تا گردشگران بیشتر با آداب و رسوم مردم لرستان آشنا شوند. این موزه شامل مجموعه ای از اشیاء و صحنه های ایجاد شده از زندگی بومی مردم استان لرستان می باشد و برای شناساندن رفتارهای اجتماعی مردم ایجاد شده است. اشیا مربوط به باورها و اعتقادات نظیر چشم زخم ها ، دعاها و طلسم ها از بدو تولد تا مرگ و جعبه های کوچک قرآن به نمایش گذاشته شده است. در گوشه ای دیگر از این موزه نحوه پخت نان و غرفه آب ، شکار و موسیقی های محلی استان وجود دارد. پوشاک زنان و مردان نظیر شال و عبا، لباس های محلی ، کفش ، زیور آلات و غیره ساخته شده است که از سنگ های گرانبها که زنان به خود ولباسهایشان آویزان می کنند در معرض دید قرار گرفته است.نمایش سازهای محلی و بازسازی صحنه هایی از نوازندگان لر به همراه آلات موسیقی همچون کمانچه ، تنبک، سرنا و دهل و عکس هایی از شرایط زیست مردم در موقعیت های گوناگون به تصویر کشیده شده است. همچنین در موزه باستان شناسی بسیاری از اشیای کشف شده در دوران گذشته در موزه به نمایش گذاشته شده است.