استان کرمان موزه جیرفت

موزه جیرفت: بواسطه قدمت اشیا . موزه جیرفت یکی از منحصر به فرد ترین موزه های دنیاست . آثار به نمایش گذاشته در این موزه از سه نوع سفال – سنگ صابون و مفرغ متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد است. در این موزه چهار شیی پارتی متعلق به دوران اشکانیان به نمایش گذتشته شده این اشیا نقش دار از نوع سفال هستند که از حوزه هلیل بدست آمده اند. نقوش بکار رفته در اشیا کشف شده شامل نقوش حیوانات و ترکیب انسان و حیوان است.