تبرئه سران فتنه به چه قیمت؟(فتنه 92 قسمت سوم)

هنگامی که در خرداد 88 شعله های آتش فتنه با جرقه اغتشاشات و اردوکشی های خیابانی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برافروخته شد، بسیاری از رجال سیاسی کشور با همراهی ملت ایران در مقابل این فتنه گری ها ایستادند و با موضع گیری صریح و شفاف اقدام به روشنگری در فضای غبار آلود فتنه کردند ، البته برخی خواص نیز بودند که برخلاف جریان اصلی مردم با بصیرت، سکوت را پیشه کردند.
از چندی پیش حبیب الله عسگر اولادی عضو ارشد حزب موتلفه در چندین موضع گیری پیاپی و نیز در نامه نگاریها و گفتگوهایی مطالبی را در مورد سران فتنه بیان می کند که ترجیع بند آن این است :« موسوی و کروبی فتنه گر نیستند بلکه فتنه گر اصلی آمریکا، انگلیس و استکبار است» علاوه بر این وی تاکید کرده بود که اینان مجرم نیستند، هرچند بعدها پذیرفت، مجرم هستند، اما همچنان آنان را سران فتنه نمیداند.