حماسه صندلی های خالی

202
23 آذر 1394

برنامه بی بی سی در بخش اول خبری خود تعدادشرکت کنندگان حاضر در نشست شورای شورای ملی ایران را پانصد نفراعلام میکند و در پخش بعدی خود همین آمر حضور شرکت کنندگان را 250 نفر اعلام میکند.شورایی که ربع پهلوی در آن از انتخابات آزاد دم میزند حتی نتوانسته ضد انقلاب را به گرد خویش جمع کند.

فیلمصندلی های خالیدانلود حماسه صندلی های خالیسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x