مفتی های وهابی و دروازه های بهشت(پیام امام جمعه قدس پس از نبش قبر حجر ابن عدی)

امام جمعه موقت مسجد الاقصی :چگونه است که اینک دروازه بهشت را دمشق میدانند در حالیکه ما در همسایگی سوریه و در فلسطین و غزه و بیت المقدس،تحت اشغال اسرائیل هستیم.اگر انهایی که این فتوا را صادر میکنند صادق باشند،فلسطین اشغالی برای صدور چنین فتواها و دعوتهایی در اولویت قرار دارد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV