حمایت قاطع نصر الله از سوریه

دبیر کل حزب الله لبنان:سوریه تنها نیست.به رژیم آمریکا اسرائیل و تکفیری ها میگویم که هرگز نظام سوریه سرنگون نخئواهد شد و سوریه دوستانی دارد که هرگز نخواهند گذاشت سوریه به دست رژیم صهیونیستی آمریکا و گروه های تکفیری بیفتد.وظیف شرعی قومی ملی سیاسی و اخلاقی ایناست که بحران سوریه با راه حل سیاسی حل شود.