طنین صدای انقلاب در پاکستان

این فیلم مستندی است از اردوی جهادی شیعیان پاکستان در ایالت گلگت بلتستان این کشور. شیعیان پاکستان پس از شرکت در اردوهای جهادی جمهوری اسلامی و الگوگیری از این روش، همین اردوها را برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در کشور خودشان اجرا نموده اند. سرودی که به همراه فیلم پخش می شود توسط همین گروه پاکستانی و با الگوگیری از سرود " ای لشکر صاحب زمان" رزمندگان ایران در دوران دفاع مقدس اقتباس گردیده و اجرا شده است.