آرایش سیاسی کاندیدای احتمالی انتخابات 24خرداد

آرایش سیاسی کاندیدای احتمالی انتخابات 24خرداد از دیدگاه صدا و سیما

هيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV