پایان اسلام گرایی؟؟؟

239
23 آذر 1394

جریان های کاذب معنوی و عرفان های نوظهور که بعضا خود را با مهدویت در مذهب شیعه پیوند میزنند از کجاناشی می شود؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلماسلامشیعه انگلیسیاسلام امریکاییسیاسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x