قاچاق اعضا بدن در سوریه

240
23 آذر 1394

قاچاق اعضابدن یکی از ابعاد جنایات تروریست ها در سوریه است که بازار سود آوری را برای قاچاق چیان بوجود اورده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمقاچاقاعضای بدنسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x