انتخابات و انتخاب اصلح از دیدگاه رهبر انقلاب+فیلم کامل

در دعاهاى ماه رجب كه از ائمه (عليهم‌السّلام) مأثور است، انسان وقتى نگاه ميكند، مى‌بيند بيشتر اين دعاها ناظر به جهات توحيدى است؛ پرداختن به عظمت الهى، به صفات الهى، خود را در مقابل اين عظمت مشاهده كردن، راه روشن را به سوى پروردگار شناختن، دانستن و به آن ميل و رغبت پيدا كردن. يكى از خصوصيات دعاهاى ماه رجب اين است: توجه دادن به توحيد، توجه دادن به خدا، به اسماء و صفات الهى. اين ماه را بايد قدر دانست. اول اين ماه، متبرك است به ولادت امام باقر (عليه‌السّلام)؛ آخر اين ماه، متبرك است به بزرگترين حادثه‌ى تاريخ؛ يعنى بعثت پيغمبر. در نيمه‌ى اين ماه، جوانان ما سالهائى است كه اين سنت حسنه را در كشور رائج كرده‌اند؛ سنت اعتكاف را، رفتن در مساجد را، روزه گرفتن را. واقعاً چقدر منظره‌ى زيبا و معطّرى است كه جمع كثيرى از جوانهاى ما برخلاف سيره‌ى متعارف جوانهاى دنيا كه غرق در شهوات و تمايلات نفسانى هستند، روزها و شبهائى را روزه بگيرند؛ بروند در يك مسجدى بنشينند، اعتكاف كنند؛ شب و روزشان را ذكر و فكر و شنيدن معارف الهى و شنيدن احكام و مذاكره‌ى علم حقيقى - كه علم توحيد است - قرار دهند؛ اين خيلى چيز مهمى است. اينها از بركت انقلاب است. قبل از انقلاب، ما در اين ايام نيمه‌ى ماه رجب نديده بوديم يا خيلى بندرت ميديديم كه كسانى…