غول دریایی ایران متولدشد

برای اولین بار نفت کش غول پیکر با طول 250 متر و عرض 44 متر توسط ایران ساخته شد.این غول دریایی قادر است 113هزار تن نفت را با خود حمل کند و به سفارش ونزوئلا ساخته شده است.نام این کشتی افراماکس می باشد.

پایگاه مستضعفین این موفقیت را به جامعه مهندسین و تلاش گران سخت کوش ایرانی تبریک میگوید و در راستای بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی آن را ارج مینهد.