آیا فضای سال88 تکرار خواهد شد؟

241
23 آذر 1394

حضور هاشمی در عرصه انتخابات ورقابت با نیروهای اصولگرا پیام تشکیل یک دو قطبی اصولگرا هاشمی را میدهد چرا که وی پیش از این سعی کرده است باگفتار خود مبنی بر عدم دشمنی بااسرائیل و همچنین بیان وجود سوء مدیریت در ارکان حکومت وهمچنین مذاکره با آمریکا خود را تمام کمال در جهت خواست نیروها دگر اندیش و ضد انقلاب وهمچنین کشورهای بیگانه قرار دهد وبا این پالس ظرفیت طرف های مقابل را به خدمت بگیرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x