سوء استفاده خبرگزاری خارجی از قمه زنی (RT)

اعمال غلطی مثل (قمه زنی) امروزه باعث شده که مذهب بر حق تشیع، بد به جهان معرفی بشه و موجب وهن مذهب بشه، با جستجوی کلمه ی «Shia Muslim» در گوگل میتوانید به حقایق پی ببرید!

سیاسیقمه زدنقمه زنیقمه زنانوهن مذهب تشیعبدعت عزاداری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x