بحران اقتصادی آمریکاچگونه شکل گرفت

بحران اقتصادی آمریکا که در سال 2005 شکل گرفت و پس از آن به نقاط دیگر اروپا انتقال یافت ازکجا ناشی میشود.تورم بخش مسکن که در آن وام گیرندگان نتوانستند نقدینگی را در مقابل خانه های خریداری شده پرداخت کنند و عملا نا دیده گرفتن ریسک بالای پرداخت وام ها موجب شد تا دیون آمریکا بشدت افزایش یابد.تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV