مناظره جریان سازش و مقاومت

مناظرهمتکی و کواکبیان که در آبان ماه سالگذشته در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا شکل گرفت را می توان مناظره جریان معتقد به رابطه با آمریکا و جریان مخالف آن دانست.بیان دیدگاه های متکی بخش عظیمی از استدلالات جریان مقاوم را که به لحاظ عقلی دارای پشتوانه قوی میباشد را بیان میکند.در ذیل بخشی از این پاسخ متکی به سوال کواکبیان بیان شده است.

متکی در واکنش به اظهارات کواکبیان گفت: اگر سخن شما درباره اینکه مذاکره نمی کنیم تا زمان ظهور امام زمان، باید بدانید ما بر اساس دلایل و شواهد اظهارنظر میکنیم، چرا زمانیکه آمریکا در جایگاهی برابر با شما به مذاکره می آید، مذاکره نکنیم؟آمریکا معنقد است فشارها به ایران موثر واقع شده و متصورند ما به آخر رسیدیم، اما آیا در مقطع کنونی مذاکره منافعی را به دنبال دارد؟