عربستان سرزمین قارون های شهوت ران

411
23 آذر 1394

عربستان را براستی باید قربانی بزرگترین راهزنی چند قرناخیر دانست کشوری ثروت مند که اندکی بیشتراز 20هزار نفر ازمردمش همچون شاهزادگان زندگی میکنند و 75 درصدمردم هیچ گونه منزلی از خود ندارند.وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در شرقعربستان و منطقهقطیف که سرشار از نفت و آب زلال است بسیار فاجعه بار است و مردم در حلبی آباد زندگی میکنند.این مستند توسط یک گروه پاکستانی ساخته شده است که در پی کشفدلیل حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به پاکستان هستند و در پی نام و نشان بن لادن سر از زندگی مردم عربستان در می آورند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x