مستند کدام انحراف؟؟؟

با پوزش از کاربران محترم:

علیرغم ممکن بودن دانلود این فیلم از محل انتشار اولیه و اعلام اکران اینترنتی از سوی عوامل فیلم ، بدلیل اعلام عدم رضایت از سوی مرکز مستند سفیر و تهیه کننده کار، پخش مستند کدام انحراف در صوت المستضعفین متوقف گردیده و تیزر تبلیغاتی آن جایگزین شده است.

پخش مجدد فیلم منوط به رضایت تهیه کننده و مرکز مستند سفیر خواهد بود.