شتر در خواب بیند پنبه دانه

آیا شبکه بی بی سی خواهد توانست نقش خود در آشوب های 88 را برای سال 92 تکرار کند؟پس ازآشوب های 88 بی بی سی با فروکش کردن غبار فتنه دستش رو شده بود با کاهش مخاطب مواجه شد.باید دید ترفند های رسانه ای بی بی سی برای سال 92 چه تغییری کرده است که انگلیسی ها را امیدوار کند؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV