دوربین مخفی بچه ی شیطانی

یکی دیگر از دوربین های مخفی ترسناک را در این ویدیو برای شما آماده کرده ایم . در این کلیپ افرادی که در حال ساخت دوربین مخفی بوده اند سعی کرده اند تا با استفاده از حس علاقه ی بزرگسالان به کودکان ، موجب ترس آنها شوند . نقشه ی آنها به این ترتیب است که ابتدا افرادی که در خیابان راه می روند با یک کالسکه مواجه می شوند که صدای گریه ی کودک از آن می آید . آنها کم کم به این کالسکه نزدیک می شوند تا به کودک که به نظر می رسد کسی را هم ندارد کمک کنند . اما ناگهان کودک با یک قیافه ی ترسناک برمی خیزد که بهتر است تماشا کنید .