بازی بامزه ی سگ و نوزاد

نمیدونم شما چقدر حاضرید در مقابل یک سگ ریسک کنید ، اما در این ویدیو شما خانواده ای را خواهید دید که حاضرند کودک نوزاد خودشان را در کنار یک سگ بگذارند! شاید این ریسک خیلی هم عاقلانه نباشد . هر چقدر هم که یک سگ به خانواده ای وفادار باشد و به او اطمینان داشته باشید ، باز هم یک حیوان وحشی است و ممکن است به او آسیب برساند . به هر حال در این ویدیو شما می بینید که سگ بامزه با نوزاد کوچک در حال بازی است و هم کودک از این بازی خوشحال است ، هم خود سگ . شمارو به تماشای این ویدیوی زیبا دعوت می کنم.