مثلث برمودای ایران – ریگ جن !!

احتمالا تا کنون بارها نام مثلث برمودا را شنیده باشید و شاید مطالب و کتاب هایی در باره ی آن خوانده اید . مثلث برمودا قسمتی در میان اقیانوس است که گفته می شود اجسام را از فاصله ی دور درون خود می کشد و به هیمن خاطر اجازه ی عبور هیچ وسیله ای از آنجا را نمی دهد . اما در این ویدیو می خواهم شما را با مثلث برمودای ایران آشنا کنم ! این مثلث برمودا برخلاف دیگری نه در وسط اقیانوس ، بلکه در وسط کویر است . به این منطقه ریگ جن گفته می شود و ساکنین محلی ادعا می کنند که تا به حال کسی که به آنجا رفته ، سالم بر نگشته است .