کربلایی جوادمقدم شهادت امام حسن

کربلایی جواد مقدم - شب دوم با زمینه زیبای باد روی تربت خاکی میاد